Ako neki od zadataka iz dokumenata sa ove stranice niste u mogućnosti da samostalno rešite posetite stranicu Pomoć.

Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije (ICT) – Beograd, Prijemni ispit iz matematike 2001.
Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije (ICT) – Beograd, Prijemni ispit iz matematike 2002.
Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije (ICT) – Beograd, Prijemni ispit iz matematike 2003.
Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije (ICT) – Beograd, Prijemni ispit iz matematike 2004.
Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije (ICT) – Beograd, Prijemni ispit iz matematike 2005.
Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije (ICT) – Beograd, Prijemni ispit iz matematike 2006.
Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije (ICT) – Beograd, Prijemni ispit iz matematike 2007.
Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije (ICT) – Beograd, Prijemni ispit iz matematike 2008.
Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije (ICT) – Beograd, Prijemni ispit iz matematike 2009.
Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije (ICT) – Beograd, Prijemni ispit iz matematike 2010.
Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije (ICT) – Beograd, Prijemni ispit iz matematike 2011.
Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije (ICT) – Beograd, Prijemni ispit iz matematike 2012.
Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije (ICT) – Beograd, Prijemni ispit iz matematike 2013.
Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije (ICT) – Beograd, Prijemni ispit iz matematike 2014.
Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije (ICT) – Beograd, Prijemni ispit iz matematike 2015.
Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije (ICT) – Beograd, Prijemni ispit iz matematike 2016.
Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije (ICT) – Beograd, Prijemni ispit iz matematike 2017.